Teaterlinjen

Teater är möten mellan människor!
Drama-och teaterövningar är grunden i vårt dagliga arbete. Med olika tekniker får du undersöka scenens möjligheter och din sceniska närvaro. Det viktigaste är att du i mötet med de andra i gruppen skapar trygghet att hitta din egen personliga konstnärlighet och skaparkraft.

Vi arbetar genomgående med skådespelarträning då vi arbetar med kropp, rörelse, balans, dans, sång, tal, koordination, samarbete, koncentration mm.
Varje vecka avslutar vi med ”Öppen scen” där du har möjlighet att inför publik testa scener, monologer, sånger, danser. Vi gör teaterbesök långt bort och nära och möter professionella teaterarbetare med kunskaper inom olika områden.

Följande block ingår i utbildningen:

Etablering:
Här hittar vi skaparlusten, leken och allvaret i
teatern tillsammans med gruppen.

Drama och improvisation:
Lär känna dig själv i mötet med andra och utveckla din sceniska närvaro. Det sceniska projektet i det här blocket blir ”inre universum” där du skapar en enmansföreställning utifrån dig själv och vad du vill berätta just nu.

Dramatisk komposition:
Arbete i grupp med att skapa teaterföreställning utifrån intervjuer med personer med intressanta berättelser.

Teater i samarbete:
Projektarbete i grupper där varje grupp får ett individuellt uppdrag att arbeta med. Ofta innebär det samarbete med yttre aktörer.

Familjeteater:
Idé till föreställning med mål att spela föreställningarna utomhus. Vi turnerar runtom i länet.

Visst låter det spännande? Alla är välkomna att
söka! Teatererfarenhet önskvärd men inte ett
krav – inget inträdesprov. Ansökan efter 2 maj behandlas i mån av plats! 

Senast uppdaterad 2017-12-05 14:04:24

Kontakt

Maria Ottosson Maria Ottosson Lärare 0457-731885
Erika Silfver Erika Silfver Lärare 0457-731885