Etableringskurs

Etableringskurs för nyanlända till Sverige.

Etableringskurs på Blekinge folkhögskola VT 2017

Nästa Etableringskurs startar 6 februari 2017 och slutar 4 augusti 2017.

Vänd dig till Arbetsförmedlingen om du vill gå kursen.

Uppdrag

Etableringskurs på folkhögskola är ett uppdrag från Arbetsförmedlingen till Folkbildningsrådet att på folkhögskolor genomföra verksamheten enligt regeringsbeslut.

Målgrupp och samverkan

Målgruppen är vissa nyanlända invandrare som har en etableringsplan, främst personer med kort utbildningsbakgrund. Blekinge folkhögskola ansvarar för kursens innehåll och informerar om kursupplägg till Ronneby Arbetsförmedling, som beslutar vem som ska gå utbildningen.

Verksamhetsmål

Verksamhetsmålet 2015 är att erbjuda cirka 2400 personer i Sverige utbildning under 6 månader. Deltagaren som genomfört utbildningen får:

  • ett kompetensintyg till grund för validering för fortsatta studier på folkhögskola, inom den kommunala vuxenutbildningen eller SFI.
  • en plan för att fortsätta närma sig arbetsmarknaden.

Innehåll och omfattning

Utbildningen innehåller bland annat grunder i svenska språket, arbetsförberedande och orienterande insatser. De arbetsförberedande aktiviteterna syftar till att öka personens möjlighet till arbete. Orienterande aktiviteter syftar till att öka personens kunskap om arbetsmarknaden. Praktik kan ingå i kursen som ett komplement. Studierna är anpassade efter individens förutsättningar och behov.

Studierna bedrivs på heltid under 26 veckor med 20 h schemalagd tid per vecka. Det ingår inga lov i utbildningen, men helgdagar är lediga.

Utbildningen är kostnadsfri för deltagaren. Den som anvisas till utbildningen får ekonomisk etableringsersättning och omfattas av vissa försäkringar. Kostnader för måltider betalas av deltagaren. Arbetsförmedlingen bekostar resekostnader utöver 600: - per månad.

Senast uppdaterad 2015-09-23 11:01:53

Kontakt

Carina Stjernkvist Lärare 0734-471269
Birgitta Olsson Lärare 0734-471269