Frågor och svar

Hur sjukanmäler jag mig?

Du sjukanmäler dig eller anmäler vård av sjukt barn mellan klockan 8.00 och 8.30 till elevcoacherna på telefon 0457 - 73 18 86. Det är viktigt att du anmäler till både Försäkringskassan och skolan vid varje tillfälle vid vård av barn. Anmälan skall ske varje ny dag även om sjukanmälan gjorts dagen innan. Sjukanmälan av dig själv behöver göras till Försäkringskassan och CSN om du är sjuk mer än 1 vecka. Läkarintyg krävs vid sjukdom eller vård av barn i mer än 1 vecka. Du som är boende på internatet får vid sjukdom be en kamrat hämta matlåda gjord av kökspersonalen. Hämtas senast kl. 13.00. Detta skall i förväg meddelats köket direkt på tel: 0457-731868 eller 0457-731881. Alternativt kan du be elevcoacherna meddela köket när du sjukanmäler dig.

Senast uppdaterad 2015-11-25 16:04:55